۱-پکیج آموزشی زبان بدن"شامل ۱۰حلقه CDو DVD
۲-پکیج آموزشی نرومارکتینگ"شامل ۲حلقه CDوDVD
۳-پکیج آموزشی پریمیوم"شامل ۲ حلقه CDوDVD
جهت سفارش کتاب و پکیج آموزشی با شماره های۰۹۱۲۴۷۵۹۸۷۲ /۴۴۰۰۷۱۵۴تماس حاصل فرمائید
۱-کتاب برگ برنده مذاکرات" منتشر شد
۲-کتاب زبان بدن"در دست چاپ